Wahlgrenska stiftelsen utlyser stipendier till medieforskare Wahlgrenska stiftelsen utlyser ett antal stipendier om vardera 75 000 kr. Ansökningar från yngre forskare med väl avgränsade projekt prioriteras. Det kan gälla studier av massmediernas – så som press, radio och TV eller datormedier av olika slag – villkor, deras produktionsförhållanden, innehåll och uttrycksformer samt deras spridning och betydelse för samhället och för människors tänkande och dagliga tillvaro. Perspektivet kan vara lokalt, nationellt eller transnationellt och avse historia, nutid eller framtid. Stiftelsen ställer krav på hög vetenskaplig kvalitet i ansökningarna och dokumenterad forskningskapacitet hos de sökande. Förutom en forskningsplan skall den sökande bifoga ett CV med kopior på examensbevis och en publikationslista, samt kontaktuppgifter till två referenspersoner. Ansökan skall vara stiftelsen tillhanda på nedanstående adress senast den 7 juni 2017. Beslut om bidrag lämnas i september 2017. Slutredovisning av hur stipendiet använts skall inkomma senast 31 december 2020.


Här finns en ansökningsblankett att ladda hem:

http://wahlgrenska.stiftelsen.sydsvenskan.se/blankett

Den ska sedan skickas till:

Wahlgrenska stiftelsen, 

c/o Luterkort Advokatbyrå,

Stortorget 17, 211 22 MALMÖ Ansökan behandlas av Wahlgrenska stiftelsens forskningsråd. För frågor hänvisas till ordföranden, professor Magnus Jerneck, magnus.Jerneck@svet.lu.se.